Waa maxay OEO?

Waa maxay walaaca waxbarasho ee kajira k-12?

Select a topic above to find resources and next steps.

Wararka iyo Dhacdooyinka

Codsiga Tababarada iyo Booqashooyinka Iskuxirka

Waxaan kobcinaa fahanka qoysaska iyo bulshooyinka ee sida dugsiyada dawlada ee K-12 ushaqeeyaan si ay dugsiyada, qoysaska, iyo bulshooyinku u awodaan inay iskumeel kabilaabaan si ay ugaaraan go'aanada taageeraaya ardayda, xoojinaaya xariirka qoyska iyo dugsiga, hoosna udhigaaya daldaloolada kajira fursadaha.Read more...